>

AsiakkaatMekin käytämme Adensyä

Saimme uusimmilta asiakkailtamme tehdystä asiakastyytyväisyyskyselyssä 4/5 tähteä

Adensyn helppokäyttöisiä ohjelmistoja käytetään jo 9 maassa.


Asiakastarinoita

Etla valitsi Adensyn

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on yksityinen, voittoa tavoittelematon talouden tutkimus- ja ennustelaitos. ETLAssa tehdään tutkimuksia ja talousennusteita. Tutkimustyön tuloksia julkaistaan sekä kirjoina että Keskusteluaiheita-sarjassa. Vuosittain valmistuu 10-15 suurempaa tutkimushanketta. Ennustetoimen näkyvin julkaisu on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Suhdanne.

ETLAn yli 50 henkilön tutkimusyhteisö kehittää jatkuvasti valmiuksia vastata ajankohtaisiin kansantalouden, liiketalouden ja sosiaalipolitiikan tutkimushaasteisiin. ETLAn edustajia on jäseninä sekä julkisten viranomaisten että järjestöjen ja korkeakoulujen komiteoissa ja työryhmissä. ETLA on verkostoitunut kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin sekä tutkijoihin. ETLAlle on tärkeää, että tutkimustieto leviäisi yrityksiin, ETLAn taustayhteisöihin ja koko kansantalouteen. ETLA on myös merkittävä ekonomistien koulutuspaikka.

Projektitutkimus- ja tietopalveluyksikkö Etlatieto Oy ja talousalan kirjoja kustantava Taloustieto Oy ovat ETLAn tytäryhtiöitä. Taloustieto Oy kustantaa myös ETLAn tutkimukset ja suhdanneraportit sekä järjestää talousseminaareja. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimisto työskentelee läheisessä yhteistyössä ETLAn kanssa, jakaen samat työskentelytilat.

"ETLAssa ei ollut kattavaa asiakasrekisterijärjestelmää vaan tiedot olivat useissa eri paikoissa ja eri henkilöiden takana. Kontaktien päivitys oli aikaa vievää. Samoja henkilöitä oli useissa listoissa eivätkä listat olleet yhteneviä.

Otimme Adensyn käyttöön kesällä 2013. Adensyn avulla olemme saaneet kerättyä kaikki kontaktit ja tilaisuuksiin kutsuttavat henkilöt samaan paikkaan. Päällekkäisyydet ovat poistuneet ja ryhmien luonnin avulla on saatu selkeyttä ja järjestystä asiakasrekisteriin. Järjestämme myös tapahtumia ja jatkossa käytämme myös ilmoittautumisten vastaanottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen Adensyä."


Johanna Soininen
Toimitusjohtajan assistentti - Assistant to Managing Director


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA -
The Research Institute of the Finnish Economy
Lönnrotinkatu 4 B, FI-00120 Helsinki
Puh/Tel: +358 9 609 90201, +358 400 796 872, fax +358 9 601 753

http://www.etla.fi


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy luottaa Adensyyn

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on sosiaalinen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen organisaatio. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen tavaroiden uudelleenkäyttöä edistämällä sekä tarjoamalla ympäristökasvatusta ja – koulutusta erilaisille ryhmille.

Yli 2 miljoonaa tavaraa löysi uuden kodin Kierrätyskeskuksen kautta vuonna 2012. Samana vuonna Kierrätyskeskuksen autoilla tavararoita haettiin ajamalla yli 340 000 kilometria ja polttoainetta kului 42 000 litraa, ja ajojen määrä oli yli 17 000.

Näiden asiakkaille tehtävien tehtävien ajojen hallintaan ja raportointiin Kierrätyskeskus valitsi kesällä 2013 käyttöönsä Adensyn selainpohjaisen ohjelmiston.

Kierrätyskeskuksen kuljetuspäällikkö Asko Vainio:

”Ennen kuin kuulimme Adensystä, olimme kokeilleet muita vaihtoehtoja, jotka eivät kuitenkaan sopineet meidän vaativaan käyttöömme. Otimme Adensyn pilottikäyttöön kesällä 2013 siirtämällä Espoon toimipaikkamme ajot Adensyn kautta hallittavaksi. Syksystä 2013 lähtien kaikkien toimipaikkojen tavaroiden noudot ja viennit on tehty Adensyn palvelun käyttäen. Koen, että olemme raportoinneissa siirtyneet Adensyn avulla ison askeleen eteenpäin kun useita satoja työtunteja käsittävä manuaalinen tallentaminen on siirtynyt Adensyn kautta sähköiseen muotoon. Odotan suurella mielenkiinnolla miten pystymme jatkojalostamaan toimintaamme Adensyn kanssa tehtävällä yhteistyöllä"

Toni Halsti, Adensy Oy

”Adensyn ohjelmiston ydin on aina ollut asiakastietojen hallinta. Kierrätyskeskukselle toimitettu ohjelmisto on yksi esimerkki siitä, miten eri toimialoilla toimivien asiakkaidemme liiketoiminta lopulta rakentuu asiakastiedon ympärille. Samalla se on osoitus myös siitä, miten Adensyn ohjelmisto mukautuu erilaisten liiketoimintojen tehostamiseen.”

Lisätietoja:

Asko Vainio, asko.vainio@kierratyskeskus.fi, 050 501 4866, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Toni Halsti, toni.halsti@adensy.com, 040 550 4691, Adensy Oy


Kempulssi Oy - Kaikki irti nettisivuista Adensyn Kotisivuyhteyden avulla!

Kempulssi Oy on julkaisu- ja kustannusyhtiö, jolla on tarjoomassaan kemia-alan julkaisu Kemia-lehti sekä hyötykäyttöalan Uusiouutiset.

Toisin kuin useimmat muut yritykset, Kempulssi on päättänyt hyödyntää uutiskirjeen tilauslomaketta hieman laajemmin.Samalla kun uutiskirjeen tilaajasta kerättiin sähköpostiosoite, pyydettiin myös muutama avaintieto, jota saatettiin käyttää myynnin apuna.

Idea oli hyvä, mutta toteutus ja työkalut hankalia. Aikaisemmin Kempulssi käytti vanhanaikaista uutiskirjetyökalua ja ongelmia aiheutui, koska uutiskirjeiden tilaajat piti myös myynnin toimesta kontaktoida. Tilaajat tippuivat sähköpostiin ja heidät piti sieltä liittää uutiskirjetyökaluun ja CRM:ään. Uutiskirjeiden vastaanottajat olivat sekaisin ja viestintä ja myynti heille vaikeaa.

Kempulssi otti käyttöön MailChimp - uutiskirjetyökalun ja Adensyn Kotisivuyhteys-palvelun, jonka avulla uudet tilaajat siirtyvät suoraan CRM:ään ja uutiskirjetyökaluun. Uusi tilaaja voi tilatessaan uutiskirjettä myös kertoa kiinnostuksensa lehdessä ilmoittamiseen – näin nettisivut toimivat liidikoneena!

Toimitusjohtaja Leena Laitinen kertoo Kotisivuyhteydestä:

"Uutiskirjeiden vastaanottajien hallinta on ollut aikaisemmin mutkikasta, koska uuden uutiskirjetilaajan tiedot on pitänyt syöttää käsin uutiskirjetyökaluun ja CRM:ään. Otimme käyttöön helppokäyttöisen MailChimpin ja Kotisivuyhteys-palvelun, jonka avulla kaikki uudet uutiskirjetilaajamme tippuvat CRM:ään oikeaan kontaktiryhmään sen mukaan, mitä ovat tilanneet ja siirtyvät tätä kautta myös uutiskirjetyökaluun. Yksikään uusi kontaktihenkilö ei joudu enää hukkaan, vaan kaikki kontaktimme ovat samassa paikassa, eli CRM:ssä. Uudelle tilaajallekin on paljon helpompi tilata kirje – ja meille tietysti markkinoida uusille tilaajille lehteämme ja ilmoitustilaa."